The 11 Best places to visit in Greece

Chania

Zakynthos

Naxos

Milos

Meteora

Rhodes

Thessaloniki

Crete

Corfu

Mykonos

Athens

Santorini